Αθήνα GR
Λονδίνο UK
+302118005902
+ 44 20 3287 3104
Email
info@karasantes.com
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KARASANTES
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WebSite Hosting )

1. Η εταιρία WebPanel είναι υποχρεωμένη να αναβαθμίζει και να συντηρεί τον ή τους servers που είναι απαραίτητοι για την φιλοξενία της ιστοσελίδας του πελάτη με τις πλέον σύγχρονες αναβαθμίσεις και ενημερώσεις. H  WebPanel     είναι υποχρεωμένος να φιλοξενήσει την ιστοσελίδα του πελάτη και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που έχειέχει ήδη προπληρώσει ο πελάτης 12 μήνες.

2. Οποιαδήποτε άλλη επιπλέον εργασία ή υπηρεσία ή εφαρμογή ή ανανέωση ζητηθεί από τον πελάτη , θα κοστολογείται και θα τιμολογείται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο που διατηρεί ο επιχειρηματίας αναρτημένο στην ιστοσελίδα “webpanel.gr”, τον οποίο ο επιχειρηματίας δύναται να αλλάζει όσο συχνά κρίνει αυτός και θα παρέχεται μόνο αφού συναφθεί προς τούτο νέα σύμβαση.

3. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, είτε μέρους των αρχείων του ή καθολικά αντίγραφα μέσω του εργαλείου Backup, το οποίο συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στο Control Panel (cPanel) του.

4. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει καταβάλλει στον επαγγελματία την μηναία αμοιβή, που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση και παρέλθουν δέκα (15) ημερολογιακές ημέρες, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να κλειδώσει το λογαριασμό του πελάτη ( Suspend ), μέχρι να καταβληθεί πλήρως το χρηματικό ποσό που αναλογεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία/συνδρομή του πελάτη.

5. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει καταβάλλει στον επαγγελματία την μηναία αμοιβή που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση και παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά και αμετάκλητα το λογαριασμό του πελάτη, χωρίς να είναι δυνατή πλέον η ανάκτησή του.

6. Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας, που προκύπτουν λόγω διακοπής ή δυσλειτουργίας του εξυπηρετητή (Server downtime), η οποία υπερβαίνει τις 6 ώρες μηνιαίως, ο πελάτης θα λαμβάνει αυτόματα ενημέρωση, ότι το πρόβλημα είναι από τον κεντρικό Server και δεν ευθύνεται ο ίδιος.

7.Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ανανέωση και προστασία της ιστοσελίδας του και ο επιχειρηματίας έχει την υποχρέωση να είναι η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη συνεχώς on line

8.Η εταιρία WebPane δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ηλεκτρονικές επιθέσεις δεχτεί η ιστοσελίδα του πελάτη.

9.Η εταιρία WebPanel δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η φιλοξενία της ιστοσελίδας του πελάτη είναι ανέφικτη λόγω υπαιτιότητας του πελάτη, ιδίως λόγω της μη εξόφλησης από τον πελάτη αμοιβής, δικαιωμάτων και τελών σε τρίτους.

10.Ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία σχέση και καμία ευθύνη με ιστοσελίδες που κατασκεύασαν ή διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα ή εταιρίες . Η μόνη ευθύνη είναι να είναι η ιστοσελίδα που φιλοξενείται στους Servers της WebPanel , Online και τίποτα περισσότερο ! Ο κάθε πελατής που έχει αγοράσει την υπηρεσία της φιλοξενίας ιστοσελίδας έχει όλους τους κωδικούς CPANEL , ώστε να μπορεί να διαχειρισθεί ότι θέλει μόνος του χωρίς να απασχολεί κάποιο εκπρόσωπο της εταιρίας μας μέσα από το πίνακα έλεγχου διαχείρισης CPANEL .

11. Σε περίπτωση που γίνει κάποια καταγγελία από το Data Center που συνεργάζεται η εταιρία μας ή από κάποιο φορέα/οργανισμό ότι το site ενός πελάτη μας έκανε κατάχρηση των υπηρεσιών ίντερνετ ή είναι μολυσμένο με κακόβουλο λογισμικό , είτε το site είτε κάποιος λογαριασμός αλληλογραφίας είναι μολυσμένα , τότε η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να κλείσει την προβληματική/βλαβερή ιστοσελίδα του εκάστοτε πελάτη και η εταιρία μας κάνει πλήρη αποποίηση ευθυνών .

12. Όλα τα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδας Δεν περιέχουν τεχνική υποστήριξη/βοήθεια στη ιστοσελίδα του πελάτη ή στο εξοπλισμό του πελάτη( hardware / software ) , Τεχνική υποστήριξη παρέχεται με χρέωση ανα εργατοώρα και μέσω συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης με προπληρωμένες εργατοώρες . Οποιαδήποτε είδους βοήθεια/εκπαίδευση , τεχνική υποστήριξη είτε απομακρυσμένη είτε στο χώρο του πελάτη , ζητηθεί από την εταιρία μας , χρεώνεται με την εργατοώρα σύμφωνα με τον τρέχων τιμοκατάλογο της εταιρίας μας . Αν ο πελάτης θέλει/ζητήσει τεχνική υποστήριξη/εκπαίδευση οποιασδήποτε φύσεως βοήθεια θα πρέπει να έχει συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης με προπληρωμένες εργατοώρες , είτε για 6 είτε για 12 μηνη σύμβαση , με πακέτα 5 – 10 – 15 – 20 – 30 ωρών ώστε να εξυπηρετηθεί σε αυτό που ζητάει .


ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης δηλώνει διά της παρούσης ότι δεν θα χρησιμοποιεί το έργο ή τις παροχές και υπηρεσίες που του προσφέρει ο επιχειρηματίας για:

1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Ανάρτηση περιεχομένων για ενήλικες όπως πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο προσβάλει τα χρηστά ήθη ή αντιτίθεται στην ελληνική νομοθεσία και την Δημόσια Τάξη.

4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

7. Ηθελημένη ή αθέλητη παραβίαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως των διατάξεων του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

8. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

9. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

10. Δημοσίευση video και ταινιών χωρίς την ανάλογη άδεια του νόμιμου εκδότη σε οποιαδήποτε γλώσσα.

11. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, MP3 και ταινιών.

12. Δημιουργία Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.

13. Μετάδοση, αναπαραγωγή streaming video ή audio απευθείας μέσω του hosting λογαριασμού φιλοξενίας του, εκτός αν του έχει παρασχεθεί ειδικός λογαριασμός hosting για live audio ή video streaming από τον επιχειρηματία. Ο πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται, ότι για κάθε ερώτημα και αίτημα, που απευθύνει (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά) προς τον επιχειρηματία, θα λαμβάνει απάντηση εντός το πολύ εβδομήντα δύο (72) ωρών και κατόπιν τήρησης από τον επιχειρηματία σειράς προτεραιότητας μεταξύ των αιτημάτων που του υποβάλλονται από τους πελάτες του. Ο πελάτης δηλώνει ότι κάθε ερώτημα και αίτημα που υποβάλλει προς τον επιχειρηματία τηλεφωνικώς, θα έχει ως αποδέκτη αποκλειστικά το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης “webpanel” σε εργάσιμες μέρες και από ώρα 10:00 το πρωι έως 16:00 το μεσημέρι , δηλώνει δε από τώρα, ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις προς το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης “webpanel” ηχογραφούνται για λόγους ασφαλείας.


ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ SERVER ( CPU / MEM USE )

1. O πελάτης/χρήστης δηλώνει ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server του επιχειρηματία για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

2. Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 12% των συνολικών πόρων του server.Σε περίπτωση που οι εκτελούμενες στο λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη διεργασίες, ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 12% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά από τον επιχειρηματία, ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες.

3. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, ο επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες, χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη ή και ακόμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό φιλοξενίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

4. Αν η ιστοσελίδα του πελάτη υπερφορτώνει τον server και δημιουργεί πρόβλημα στη ομαλή λειτουργία του server και στους υπόλοιπους πελάτες του επιχειρηματία, των οποίων η ιστοσελίδα φιλοξενείται στον ίδιο server , τότε ο πελάτης, που είναι ιδιοκτήτης της “βαριάς/απαιτητικής” ιστοσελίδας, θα πρέπει να μετακινηθεί σε νέο δικό του αυτόνομο Virtual Private Server ή σε Dedicated Server, όπου θα υπάρχει εκ νέου διαφορετική χρέωση με το μήνα, που είναι πολύ πιο υψηλή από τα απλά πακέτα φιλοξενίας και θα γίνεται πάντα κατόπιν σύναψης νέας συμβάσεως, ώστε ο πελάτης να γνωρίζει όλα τα λειτουργικά έξοδα του νέου δικού του αυτόνομου server . Στον νέο αυτό δικό του Server (VPS ή Dedicated ) o πελάτης θα έχει πλήρη διαχείριση του Server με root access και θα κάνει 100% χρήση της CPU & Memory (RAM), αλλά θα έχει και πλήρη ευθύνη της κατάστασης/υγείας του Server ( hardware – Software).

5. H Εταιρία WebPanel παρέχει πλήρη & άμεση τεχνική υποστήριξη σε VPS και Dedicated Servers, αν και όταν ζητηθεί από τον πελάτη, με έξτρα χρέωση πενήντα ευρώ (40€) συν τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά ώρα. Η μέσω συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης με προπληρωμένες εργατοώρες.

6. Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών φιλοξενίας των πελατών του επιχειρηματία.

7. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server του επιχειρηματία και η εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

8. Ο πελάτης δηλώνει ρητά διά της παρούσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσει irc, ircd και bot καθώς γνωρίζει ότι λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές προκαλούν υπερβολικό φόρτο στους servers του επιχειρηματία. Η υπηρεσίες θα παρασχεθούν στον πελάτη μόνο κατόπιν ειδικής μελέτης και σύναψης νέας συμβάσεως.

9. Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει ο ίδιος το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους του εξυπηρετητή που φιλοξενείται, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, ο επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία, ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια ή να κλειδώσει προσωρινά το λογαριασμό του πελάτη.

10. H Εταιρία WebPanel έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών. Επίσης δεν υποχρεούται να παράσχει πρόσβαση SSH.

11.Τα παρεχόμενα πακέτα φιλοξενίας δίνονται από την εταιρία μόνο για ορθή χρήση, η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή.

12. Ο πελάτης δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε εκτέλεση αυτόνομων processes, services, virtual services, web spider ή indexer, bittorrent με σκοπό την παράνομη διακίνηση αρχείων, file-sharing, peer-to-peer και gaming servers.

13. Ο πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι το όριο των mailbox, των βάσεων (sql), καθώς επίσης και των υπολοίπων ενεργών υπηρεσιών του λογαριασμού του, συνυπολογίζονται στο προσωπικό του account (cpanel). Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών από τον πελάτη δημιουργεί κατά την κρίση του επιχειρηματία, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων του server, o επιχειρηματίας μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού. Σε περίπτωση που πελάτης επιθυμεί δρομολόγηση διάγνωσης και επίλυσης του παραπάνω προβλήματος, επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα εργασίας που συνδέονται με την διάγνωση και επισκευή.

14. H Εταιρία WebPanel διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU του server που φιλοξενείται η ιστοσελίδα του πελάτη.

15. Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και καταχωρημένα στο OnLine σύστημα παραγγελιών/πελατών ( whcms )μέσα από την ιστοσελίδα μας και να ειδοποιεί την εταιρία για κάθε μεταβολή τους . H επικοινωνία και ενημέρωση της εταιρίας προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν στον προσωπικό του λογαριασμό (account) (δηλαδή για αναβαθμίσεις στους servers, λήξη και ανανέωση του account κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της εταιρίας.

16. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της “webpanel”, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (account του).ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με ποιά κριτήρια γίνεται η κοστολόγηση μις δυναμικής ιστοσελίδας (Web Project);

Χρήσιμες Πληροφορίες για κάθε πελάτη που επιθυμεί την κατασκευή μιας δυναμικής (νέου τύπου) σύγχρονης ιστοσελίδας. Οι ιστοσελίδες χωρίζονται σε δύο κομμάτια:
Front-end, το κομμάτι δηλαδή που βλέπει ο επισκέπτης.
Back-End/Admin Panel – Εσωτερικό Σύστημα διαχείρισης.

Το κάθε ένα από τα δύο κομμάτια χωρίζεται στο γραφιστικό μέρος και στο προγραμματιστικό μέρος, το οποίο υλοποιείται σε διαφορές γλώσσες προγραμματισμού/τεχνολογίας. Για να μπορεί ο πελάτης να έχει συνολική άποψη για την αξία/value for money των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας WEBPANEL είναι χρήσιμο να γνωρίζει τα παρακάτω:

1. Επίπεδο τεχνογνωσίας νέων τεχνολογιών και διαδικτύου που διαθέτει η εταιρία ΙΤ ( Information Technology )

2. Αν το template (γραφιστικό μέρος της ιστοσελίδας) που επιθυμεί ο πελάτης είναι σχεδιασμένο σε γραφιστική μακέτα από το μηδέν ή αν επιλέξει ο πελάτης μια έτοιμη μακέτα / template, όπου θα γίνουν πάνω της αλλαγές, με σαφώς πιο μικρό κόστος.

3. Αν θα χρησιμοποιηθεί κάποιο CMS (Content Management System / σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) και σε ποιο βαθμό θα ζητήσει ο πελάτης ειδική παραμετροποίηση / customization πάνω σε αυτό ή αν ζητηθεί κάποιο σύστημα τελείως από το μηδέν και κάτι εντελώς Custom, με σαφώς πιο μεγάλο κόστος.

4. Σε πόσες και σε ποιες γλώσσες προγραμματισμού λειτουργεί η ιστοσελίδα (php / mysql / jquery / ajax / json / html5 / css).

5. Σε ποια κατηγορία ιστοσελίδας ανήκει, αν δηλαδή είναι εταιρικό διαφημιστικό site? αν είναι web radio website, αν είναι Web Tv website, αν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα και με πόσα προϊόντα θα έχει μέσα, πόσους τρόπους πληρωμής (PayPal / E-Banking, κτλ), αν έχει διασύνδεση με τράπεζα ή άλλα παρόμοια συστήματα online πληρωμών.

6. Αν η ιστοσελίδα έχει δεδομένα (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο) τα όποια ζητεί ο πελάτης από την εταιρία να καταχωρηθούν.

7. Πόσο υλικό (όγκο περιεχομένων) θα έχει μέσα η ιστοσελίδα, πόσο επεξεργασία χρειάζεται από την εταιρία και πόσες σελίδες – υποσέλιδες θα έχει.

8. Αν ο πελάτης θέλει έτοιμες αγορασμένες εφαρμογές / πλατφόρμες να υπάρχουν μέσα στη ιστοσελίδα και πόσο παραμετροποίηση ζητά να έχει η εκάστη εφαρμογή (web application / webscript) ή αν θέλει δωρεάν εφαρμογές με ή χωρίς παραμετροποίηση.

9. Από την απόδοση / επιτυχία στα SEO (Search Engine Optimization + Marketing / μηχανές αναζήτησης, όπως google, yahoo, bing) που ζητά ο πελάτης να έχει η ιστοσελίδα του.

10.Σε πόσες γλώσσες θα παρουσιάζεται η ιστοσελίδα, Ελληνική έκδοση, Αγγλική, άλλη?

11.Αν έχει διάφορα εφέ κίνησης / γραφικών / flash, κτλ

12. Ειδικές προσωπικές απαιτήσεις, για την εικόνα, την γραφιστική εξέλιξη, την προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες, όπως την καλή εφαρμογή της ιστοσελίδας σε smartphones.

13. Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση, Εκπαίδευση, Προστασία από Hackers που επιθυμεί ο πελάτης να έχει για την ιστοσελίδα του.

14.Το χρονικό περιθώριο που απαιτεί ο πελάτης να ολοκληρωθεί-παραδοθεί η ιστοσελίδα.


 1. Η WebPanel αναλαμβάνει να κατασκευάσει την ιστοσελίδα του πελάτη με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, ώστε ο πελάτης να μπορεί να αλλάζει και να ανανεώνει ανά πάσα στιγμή αυτοδύναμα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του (τοποθέτηση κειμένου, φωτογραφιών, βίντεο κλπ). Η εταιρία της WebPanel κατασκευάζει την δυναμική ιστοσελίδα του πελάτη σύμφωνα με τις οδηγίες/υλικό που παρέχει ο πελάτης στη εταιρία.
 2. Ως χρόνος έναρξης για την κατασκευή της ιστοσελίδας λογίζεται η υπογραφή της συμβάσεως μεταξύ πελάτη και επιχειρηματία και της ταυτόχρονης καταβολής από τον πελάτη της αναφερομένης στην σύμβαση προκαταβολής της αμοιβής του επιχειρηματία.
 3. Η WebPanel είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει μόνο τα αναφερόμενα στη επίσημη γραπτή προσφορά/συμβάση. Οποιαδήποτε επιπλέον εργασία ή υπηρεσία ή εφαρμογή ζητηθεί από τον πελάτη και η οποία δεν αναφέρεται στη προσφορά/σύμβαση , θα κοστολογείται και θα τιμολογείται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, που διατηρεί η εταιρία , τον οποίο δύναται να αλλάζει όσο συχνά κρίνει αυτή και θα εκτελείται αφού συναφθεί προς τούτο νέα σύμβαση.
 4. Η Eταιρία είναι υποχρεωμένη, να ολοκληρώσει και να παραδώσει την ιστοσελίδα μέσα στην προθεσμία, που αναφέρεται στη επίσημη γραπτή προσφορά/σύμβαση. Η προθεσμία για τον χρόνο κατασκευής (DeadLine) ξεκινάει από την ημέρα της προκαταβολής της αμοιβής προς την εταιρία της WebPanel .
 5. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία ο πελάτης θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για την δημιουργία της ιστοσελίδας του «βήμα-βήμα» και θα πρέπει να παρέχει στον επιχειρηματία το ανάλογο υλικό (κείμενο, εικόνες και οτιδήποτε άλλο επιθυμεί) και οδηγίες, όταν του ζητείται από την εταιρία της WebPanel , ώστε να προχωράει κανονικά και χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή της ιστοσελίδας από την εταιρία.
 6. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση προς την WebPanel των πληροφοριών, οδηγιών και υλικού, που απαιτούνται για την κατασκευή της ιστοσελίδας μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Εάν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο πελάτης δεν έχει παραδώσει τα παραπάνω στην WebPanel , Η εταιρία δικαιούται ολόκληρη την αμοιβή, που αναφέρεται στην παρούσα, και αν ακόμα δεν κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου η ιστοσελίδα, καθώς αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθυστέρηση θα είναι ο πελάτης.
 7. Η εξόφληση της αμοιβής της WebPanel , καθώς και τυχόν εξόδων που καταβλήθηκαν από αυτόν για την δημιουργία της ιστοσελίδας, γίνεται μέχρι την ημέρα της παράδοσης της ιστοσελίδας, η οποία δεν ξεπερνά ποτέ και σε καμία περίπτωση την προθεσμία που αναφέρεται στη επίσημη γραπτή προσφορά/σύμβαση.
 8. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί η ιστοσελίδα μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε η εταιρία δεν παραδίδει στον πελάτη ούτε την ιστοσελίδα, ούτε και τους κωδικούς διαχείρισης της ιστοσελίδας και του Server και φυσικά ούτε το σχετικό αρχείο backup.
 9. H WebPanel δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να χορηγήσει στον πελάτη, μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, επιπλέον προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, προκειμένου ο πελάτης να εξοφλήσει το έργο. Η προθεσμία αυτή χορηγείται και αποδεικνύεται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον επιχειρηματία προς τον πελάτη, από και προς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Σε περίπτωση που και πάλι δεν ανταποκριθεί ο πελάτης και δεν εξοφλήσει το έργο, Η WebPanel έχει το δικαίωμα να σταματήσει την κατασκευή της ιστοσελίδας (Site Project) και να μην παραδώσει τίποτα.
 10. Για οποιαδήποτε υπηρεσία, εικαστική ή προγραμματιστική παρέμβαση, τεχνική υποστήριξη ή συντήρηση ζητηθεί από τον πελάτη, μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας και της τυχόν παράτασης, που χορηγήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο πελάτης πρέπει να καταβάλλει στον επιχειρηματία επιπλέον αμοιβή, βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου και κατόπιν σύναψης νέας συμβάσεως, υπό τον όρο της εξόφλησης κάθε τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου.
 11. Μετά την πλήρη κατασκευή της ιστοσελίδας , θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής της ιστοσελίδας και θα καταβληθεί ταυτόχρονα από τον πελάτη το υπόλοιπο της αμοιβής του επιχειρηματία, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον πελάτη όλους τους κωδικούς διαχείρισης της ιστοσελίδας και του server, που τυχόν θα φιλοξενείται η παρασκευασθείσα ιστοσελίδα. Από την στιγμή της παράδοσης των κωδικών, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την πλήρη διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του, καθώς και για την ασφάλειά της από ηλεκτρονικές επιθέσεις. Επίσης, ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να παραδώσει δωρεάν ένα CD στον πελάτη, το οποίο θα περιέχει αποθηκευμένη την ιστοσελίδα και την βάση δεδομένων της, ώστε σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στο μέλλον, να μπορεί να γίνει επαναφορά στην αρχική της κατάσταση, όπως δηλαδή κατασκευάστηκε και παραδόθηκε από τον επιχειρηματία.
 12. Μετά την υπογραφή του προαναφερομένου πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της ιστοσελίδας, ο επιχειρηματίας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εξ υπαιτιότητας του πελάτη, ιδίως από ζημία που τυχόν προκληθεί από την αλλαγή των ρυθμίσεων της ιστοσελίδας από τον πελάτη ή κάποιον Συνεργάτη του πελάτη και την χρήση από τον πελάτη αναξιόπιστου λογισμικού.
 13. Σε περίπτωση βλάβης της ιστοσελίδας ο επιχειρηματίας δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη, να επιδιορθώσει την όποια ζημία έχει προκληθεί, έναντι όμως αμοιβής, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκατάλογου, εκτός και αν ο πελάτης έχει υπογράψει συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης με προπληρωμένες εργατοώρες.
 14. Η επιχείρηση δύναται, να εκπαιδεύσει τον πελάτη ή ένα πρόσωπο που θα υποδείξει ο πελάτης, στο σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας του πελάτη με χρέωση ως εξής: α) Είκοσι ευρώ (25€) συν τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α, για κάθε ώρα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του επιχειρηματία και β) τριάντα πέντε ευρώ (35€) συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α για κάθε ώρα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του πελάτη, εφόσον ο χώρος αυτός διαθέτει όλα τα χρειώδη για τον σκοπό της εκπαίδευσης και βρίσκεται εντός της πόλεως των Αθηνών.
 15. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει, να παρευρεθεί κάποιος αντιπρόσωπος του επιχειρηματία στο χώρο του, για να του προσφέρει τεχνική ή προγραμματιστική ή εκπαιδευτική υποστήριξη σε software ή σε hardware, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στον επιχειρηματία ως αμοιβή το ποσό των 35 ευρώ + 24% ΦΠΑ για κάθε ώρα απασχόλησης.
 16. Η εταιρία της WebPanel έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας (footer) του πελάτη, τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του (ήτοι «Karasantes Web Services») είτε με εικόνα, είτε με κείμενο, είτε με συνδυασμό και των δύο, ο οποίος θα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο site project κατασκευάστηκε από την Karasantes.gr και τα πνευματικά δικαιώματα σχεδιασμού και προγραμματισμού της ανήκουν, με ταυτόχρονη δημιουργία συνδέσμου ανακατεύθυνσης προς την επίσημη ιστοσελίδα της «webpanel». Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει κατά την παράδοση της ιστοσελίδας, να αφαιρέσει τον προαναφερόμενο διακριτικό τίτλο, θα καταβάλλει στον επιχειρηματία (επιπλέον της αμοιβής του) το ποσό των 250 Ευρώ (…€) συν τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α, για τα πνευματικά δικαιώματα σχεδίασης και προγραμματισμού της ιστοσελίδας και θα γίνει σχετική μνεία στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει, μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της ιστοσελίδας, να αφαιρέσει τον προαναφερόμενο διακριτικό τίτλο, θα καταβάλλει στον επιχειρηματία (επιπλέον της αμοιβής του) το ποσό των …….. Ευρώ (……€) συν τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α, για τα πνευματικά δικαιώματα σχεδίασης και προγραμματισμού της ιστοσελίδας και η καταβολή αυτή θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη του επιχειρηματία. Αν ο πελάτης αφαιρέσει μόνος του μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της ιστοσελίδας τον προαναφερόμενο διακριτικό τίτλο, χωρίς να έχει προηγουμένως καταβάλλει την προαναφερόμενη αμοιβή, τότε ο επιχειρηματίας θα οχλήσει τον πελάτη προφορικώς ή εγγράφως, και αν ο πελάτης αρνηθεί να επανατοποθετήσει τον διακριτικό τίτλο και αρνηθεί να καταβάλλει την προαναφερόμενη αμοιβή, τότε ο επιχειρηματίας θα έχει το δικαίωμα να κλειδώσει/παγώσει την ιστοσελίδα του πελάτη.
 17. Όλες οι δυναμικές ιστοσελίδες απαιτούν ανα τακτά χρονικά διαστήματα, αναβάθμιση/συντήρηση για τη βέλτιστη και ομαλή λειτουργία της αλλά και για το πέρασμα σε νέες εκδόσεις της πλατφόρμας διαχείρισης ώστε να όλα να δουλεύουν σωστά και ομαλά .